KRS 0000107520 - Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 954-22-71-875, Regon: 276472498
Kapitał Zakładowy: 52600,00 PLN


Biuro handlowe czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

tel. kom. +48 604 612 616
e-mail: nsnow@pro.onet.pl

Adres:
NowaTech Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 2
43-211 Piasek

Abanaki

Kontakt